Uvjeti kupnje

Separator - master.ba

Opće odredbe i definicije

Ovim se Općim uvjetima uporabe web stranica i uporabe usluge B2B Shop uređuje korisnička uporaba Web stranica, te uporaba usluge B2B Shop.
Korisnik znači svaku osobu, pravnu ili fizičku, koja pristupa web stranicama. Pojam korisnik uključuje i registriranog korisnika.
Registrirani korisnik znači svaku potpuno poslovno sposobnu osobu, pravnu ili fizičku, koja se registrirala za uporabu B2B Shop usluge na web stranicama.
B2B Shop usluga je usluga koja omogućuje registriranim pravnim osobama kupnju proizvoda i usluga putem web stranica.
Web stranice www.master.ba je vlasništvo poduzeća MASTER d.o.o., Bišće polje bb, 88000 Mostar, Bosna i Hercegovina PDV broj: 227034800005, ID broj: 4227034800005,
Pristupom web stranicama preko odgovarajućeg tehničkog sredstva pristupa i njihovom uporabom svaki korisnik se obvezuje poštivati ove Opće uvjete i pristaje da se na njega primjenjuju odredbe ovih Općih uvjeta.

Ograničenja uporabe i odgovornosti

Korisnik se obvezuje da neće:

 • koristiti web stranice na bilo koji način koji je protivan pozitivnim propisima;
 • unositi na web stranice ili distribuirati preko web stranica bilo kakve sadržaje koji su protivni pozitivnim propisima;
 • mijenjati, brisati ili uništavati bilo kakve podatke na web stranicama;
 • koristiti web stranice za kršenje prava trećih osoba, uključujući za povredu tajne, prava intelektualnog vlasništva ili drugog prava ili interesa trećih osoba;
 • koristiti web stranice za slanje elektroničke pošte protivne ovim Općim uvjetima;
 • unositi ili distribuirati preko web stranica bilo kakav nelegalan softver, uključujući ali se ne ograničavajući na viruse, trojane, ili slično.

Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na web stranicama ne smiju se reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti u komercijalne svrhe bez izričitog pristanka MASTER d.o.o. ili na bilo koji način koji može uzrokovati štetu MASTER d.o.o. ili bilo kojoj trećoj strani. Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na ovoj web stranicama mogu se koristiti samo za individualne potrebe korisnika uz poštivanje svih autorskih i vlasničkih prava te prava trećih osoba.
Uporabom sadržaja ovih web stranica korisnik prihvaća i sve rizike koji nastaju iz uporabe web stranica te prihvaća i koristiti sadržaj web stranica isključivo za osobnu uporabu i na vlastitu odgovornost.
MASTER d.o.o se u potpunosti odriče svake odgovornosti , koja na bilo koji način može nastati ili je na bilo koji način vezana za uporabu web stranica, za bilo koje radnje korisnika uporabom ili zlouporabom sadržaja web stranica, te za bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom korištenja sadržaja web stranica.
Web stranice sadrže i dokumente, podatke, informacije kao i veze do drugih internet stranica kreiranih od trećih osoba koje će se, u opsegu u kojem je to potrebno i moguće, kao takve označavati. MASTER d.o.o. nema nadzor nad navedenim dokumentima, podacima, informacijama ili drugim Internet stranicama uopće te se u potpunosti odriče svake odgovornosti, uključujući ali ne ograničeno na točnost, potpunost i dostupnost sadržaju na Internet stranicama kreiranim od strane trećih osoba. MASTER d.o.o. se odriče svake odgovornosti zbog bilo kojeg sadržaja prikazanog na takvim stranicama trećih osoba, kao i zbog eventualnih proizvoda ili usluga koji su se stekli preko takvih trećih stranica. Neće se smatrati da su takve treće osobe na bilo koji način povezane s MASTER d.o.o. samo zbog postojanja veze s web stranicom.
MASTER d.o.o. zadržava pravo izmjene sadržaja web stranica, pravo ukidanja web stranica, te pravo ograničavanja pristupa web stranicama, sve bez najave te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena, ukidanja ili ograničavanja.
MASTER d.o.o. neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz nedostupnosti web stranica zbog bilo kakvih tehničkih razloga.
MASTER d.o.o. zadržava pravo promjene cijena svojih proizvoda i usluga.
MASTER d.o.o. zadržava pravo sprječavanja pristupa web stranicama IP adresama, (odnosno korisnicima) s kojih se vrše radnje protivne ovim Općim uvjetima, te s te osnove neće snositi nikakvu odgovornost.
MASTER d.o.o. niti na koji način ne odgovara korisnicima za troškove koje snose korištenjem računalne opreme i telekomunikacijskih sustava radi pristupa web stranicama i B2B Shop usluzi.

Intelektualno vlasništvo

Korisnik prihvaća da je cjelokupan sadržaj web stranica isključivo vlasništvo MASTER d.o.o. ili njegovih ovlaštenika.
Uporabom web stranica korisniku se daje ograničena, neisključiva, neprenosiva i opoziva dozvola za uporabu sadržaja web stranica na način da se iste pregledavaju za osobne svrhe.
Radi izbjegavanja svake sumnje, MASTER d.o.o. izričito zadržava i ne prenosi na korisnika bilo koja druga prava u odnosu na sadržaj web stranica, te zabranjuje uporabu sadržaja web stranica, osim kako je to određeno ovim Općim uvjetima i kako je to eventualno dozvoljeno uputama na samim web stranicama.
Korisnik osobito nema pravo skidati, umnožavati, mijenjati, uređivati, distribuirati, prikazivati, brisati, slati, prodavati, preprodavati, prilagođavati, mijenjati sadržaj, stvarati izvedenice, uključivati na druge internet stranice ili medije ili koristiti na bilo koji način osim za osobne svrhe za kućnu uporabu.
Ukoliko je to izričito dopušteno na web stranicama, korisnik će imati pravo skidati (”download”) određene sadržaje. U takvom slučaju korisnik se obvezuje da će takav sadržaj koristiti isključivo za osobnu uporabu, te da će u odnosu na takav sadržaj u cijelosti poštivati odredbe ovih Općih uvjeta.
Stavljanjem podataka, uključujući fotografije, na web stranice od strane korisnika, isti postaju isključivo vlasništvo MASTER d.o.o.

Zaštita osobnih podataka

Prije pristupa određenim sadržajima korisnici će biti obvezni dati MASTER d.o.o. osobne podatke. U slučaju pristanka na davanje osobnih podataka, smatrat će se da su korisnici pristali na uvjete korištenja osobnih podataka predviđene ovim Općim uvjetima, a temeljem kojih se određenim osobama daje pravo da prikupljaju, koriste, obrađuju i prenose osobne podatke potrebne za korištenje web stranica.
Označavanjem odgovarajuće kućice na web stranicama smatra se da korisnik pristaje na prikupljanje, uporabu, obradu i prenošenje osobnih podataka potrebnih za uporabu web stranica, uključujući, ali se ne ograničavajući na:

 • suglasnost da MASTER d.o.o. može sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka, obrađivati dane osobne podatke za potrebe vlastitih evidencija i pružanja drugih usluga, potrebe stvaranja baze podataka o kupcima, obavještavanja o novim proizvodima i uslugama, te unaprjeđenja usluga i da navedene podatke može davati trećima u svrhu izvršavanja usluge, zaštite interesa korisnika i MASTER d.o.o. i sprječavanja eventualnih zlouporaba;
 • potrebe razmjene podataka za rubriku posao u MASTER d.o.o., odnosno mogućnost zaposlenja u MASTER d.o.o.;
 • potrebe stvaranja baze podataka o zainteresiranim radnicima MASTER d.o.o.;
 • davanje podataka drugim osobama potrebnim za izvršenje gore navedenih svrha.

MASTER d.o.o. će čuvati osobne podatke samo koliko je to potrebno za svrhe predviđene ovim Općim uvjetima. Nakon proteka tog vremena osobni podaci će se uništiti, izbrisati ili učiniti anonimnima na način koji osigurava da se zadrži sigurnost osobnih podataka.
Padina d.o.o. će omogućiti korisnicima pristup njihovim osobnim podacima koje posjeduje kako bi osigurao da su osobni podaci točni, potpuni i ažurirani.
Ukoliko korisnici zatraže brisanje njihovih osobnih podataka, MASTER d.o.o. će takve podatke ukloniti, no time pristaju da će im biti onemogućen pristup određenim sadržajima na web stranicama.
Prilikom davanja osobnih podataka, korisnik jamči da su isti potpuni, istiniti, točni i ažurni.

Uporaba usluge B2B Shopa i registracija korisnika

Korištenje usluge B2B Shop je dostupno isključivo registriranim korisnicima koji su punoljetni i potpuno poslovno sposobni, što potvrđuju korištenjem B2B Shop usluge.
Registracija korisnika se vrši preko web stranica, prilikom čega će korisnik biti obvezan upisati određene osobne podatke i pristati na uporabu takvih osobnih podataka.
Nakon uspješne registracije, registrirani korisnik dobiva na korištenje korisničko ime i lozinku koji služe za autorizaciju uporabu B2B Shop usluge. Registrirani korisnik je obvezan čuvati tajnost korisničkog imena i lozinke. Ukoliko korisnik posumnja u neautorizirano uporabu svojeg korisničkog imena i/ili lozinke, on je odgovoran za sve moguće troškove izazvane uporabom njegova korisničkog imena i/ili lozinke do trenutka dok ne obavijesti MASTER d.o.o. preko kontakata objavljenih na web stranici o sumnji o neautoriziranom korištenju. Korisnik je odgovoran i za sve nedozvoljene aktivnosti autorizirane i izvršene pod njegovim korisničkim imenom i/ili lozinkom.

Registracijom korisnik potvrđuje:

 • da u cijelosti prihvaća ove opće uvjete, posebno u dijelu u kojem se oni odnose na B2B usluge;
 • potpunost, točnost, istinitost i ažurnost osobnih podataka;
 • da daje MASTER d.o.o. izričitu suglasnost da može sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka, obrađivati dane osobne podatke za potrebe vlastitih evidencija i pružanja drugih usluga, potrebe stvaranja baze podataka o kupcima, obavještavanja o novim proizvodima i uslugama, te unapređenja usluga i da MASTER d.o.o. navedene podatke može davati trećima u svrhu izvršavanja usluge, zaštite interesa korisnika i MASTER d.o.o. i sprječavanja eventualnih zlouporaba.

Registrirani korisnik pristaje da se kupnja preko B2B Shop usluge vrši na način da registrirani korisnik kupuje proizvode i usluge dostupne preko B2B Shop usluge (”proizvodi”) na način da ih bira na temelju slike i osnovnog opisa proizvoda. Slike proizvoda su samo ilustrativne prirode, te ne moraju uvijek i u svim detaljima odgovarati proizvodima koji su stvarno dobavljivi. S obzirom na mogućnost individualnoga namještanja, a monitora na računalu, razlike u percepciji boje proizvoda od strane ljudskog oka i sl., MASTER d.o.o. ne jamči potpunu sukladnost boja proizvoda s bojama kako ih registrirani korisnik vidi na zaslonu svog monitora.

Narudžba proizvoda se vrši elektronskim putem. Klikom na ikonu ”U košaricu”, odabrani proizvod sprema se u potrošačku košaricu. Za nastavak procedure potrebno je kliknuti ”POGLEDAJTE KOŠARICU” gdje se nalaze svi odabrani artikli. Roba se smatra naručenom u trenutku kada kupac prođe cijeli proces narudžbe. Na e-mail adresu kojom ste se registrirali kao kupac, dobit ćete potvrdu da je MASTER d.o.o. zaprimila narudžbu.
Ukoliko Padina d.o.o. nije u mogućnosti isporučiti neki od naručenih proizvoda, kontaktirati će kupca telefonski ili e-mail-om te ga obavijestiti o navedenom. Kupac ima opciju otkazati naručeni proizvod ili zatražiti zamjenski proizvod.

Cijene proizvoda i usluga preko B2B Shop usluge

Cijene proizvoda izražene su u konvertibilnim markama (KM) i uključuju porez na dodanu vrijednost.
MASTER d.o.o. može odrediti određene popuste na kupovinu preko B2B Shop-a koji se mogu odnositi na određeno vremensko razdoblje, ali se navedeni popusti neće odnositi na jasno označene artikle i proizvode u kategoriji ”Akcijski artikli”.
Cijene proizvoda su podložne promjenama do trenutka potvrde kupovine.
Potvrdom kupovine registrirani korisnici završavaju postupak kupovine preko B2B Shop usluge. Ugovor o kupoprodaji je sklopljen u trenutku primitka plaćanja od strane MASTER d.o.o.
Cijena dostave kupljenih proizvoda nije uključena u cijenu proizvoda.

Način plaćanja preko B2B Shop usluge

Registrirani korisnici mogu plaćati proizvode na sljedeće načine, prilikom čega se izbor vrši na web stranicama:
Kreditnim karticama poduzeća, pouzećem i uplatom na žiro račun.
Prilikom plaćanja kreditnom i debitnom karticom autorizacija se vrši automatski.
MASTER d.o.o. će snositi sve manipulativne troškove autorizacije kreditne ili debitne kartice korisnika.
Samo nakon uspješno obavljene autorizacije registrirani korisnik može izvršiti ili nastaviti kupovinu preko B2B Shop usluge. U slučaju neuspješne autorizacije postupak kupovine se prekida. Registrirani korisnik zaprima putem elektronske pošte ili web stranice potvrdu je li autorizacija prošla uspješno ili neuspješno. Registrirani korisnik je odgovoran za ispravnost podataka koji su navedeni uporabom B2B Shop usluge.
Prilikom plaćanja pouzećem registrirani korisnik dobiva na svoju mail adresu ponudu i sve podatke koji su potrebni kako bi mu se dostavili odabrani proizvodi.

Dostava preko B2B Shop usluge

 • Dostava proizvoda moguća je isključivo unutar područja Bosne i Hercegovine.
 • Nakon što MASTER d.o.o.o. evidentira narudžbu (najkasnije u roku od 24 sata od narudžbe proizvoda od strane registriranog korisnika što se primjenjuje isključivo ukoliko takav rok istječe tijekom radnog dana u Bosni i Hercegovini, te se ne odnosi na neradne dane) registriranom korisniku će proizvodi biti isporučeni u roku: od 2 (dva) do 7 (sedam) radnih dana.
 • Dostava za sve narudžbe iznad 300 je besplatna za područje cijele BiH. Dostava za narudžbe ispod 300,00 KM ide na teret kupca. Svi proizvodi na baterije se prije slanja pale da se vide ispravnost proizvoda.

Ukoliko iz bilo kojeg razloga Korisnik nije bio dostupan preko kontakt broja koji je ostavio, MASTER d.o.o. nije odgovoran za produljenje prethodno navedenih rokova isporuke.
Korisniku će narudžba biti isporučena na adresu dostave.

Registrirani korisnik je obvezan prilikom preuzimanja pošiljku pregledati, vidljiva oštećenja prijaviti izravno dostavljaču, te odbiti primiti oštećenu pošiljku. Potpisom računa/otpremnice registrirani korisnik potvrđuje da je prilikom preuzimanja proizvoda izvršio njegov pregled.

Ukoliko registrirani korisnik odbije primiti pošiljku zbog utvrđenih i vidljivih oštećenja na transportnim pakiranjima, dužan je ispuniti odgovarajući obrazac dostavne službe, te javiti mail-om ili telefonski poduzeću MASTER d.o.o. preko korisničkih uputa na B2B Shop stranicama i izjasniti se želi li ponovljenu isporuku ili povrat novca. Po primitku reklamirane pošiljke i odgovarajućeg obrasca, MASTER d.o.o. se obvezuje u roku od idućih 15 dana izvršiti ponovljenu dostavu bez dodatnih troškova za korisnika ili izvršiti povrat novca, sve sukladno zahtjevu registriranog korisnika.
Ukoliko registrirani korisnik ne preuzme proizvod ili odbije preuzeti proizvod bez valjanog razloga, MASTER d.o.o. zadržava pravo zahtijevati nadoknadu nastalih troškova.

Dobno ograničenje

Artikle prodajemo samo odraslim osobama (tj. onima u dobi od 18 godina na više). Ako ste mlađi od 18 godina, možete koristiti ovu web stranicu samo uz sudjelovanje roditelja ili skrbnika.
Davanjem narudžbe potvrđujete da ste punoljetni. Protuzakonito je kupiti zabranjene proizvode ako ste mlađi od 18 godina ili za nekoga tko je mlađi.

Rezervacija proizvoda preko B2B Shop usluge

Proizvodi koje registrirani korisnik stavi u košarici nisu rezervirani. Proizvod je rezerviran tek nakon potvrde plaćanja od strane registriranog korisnika te slanja narudžbe MASTER d.o.o.
U periodu između stavljanja proizvoda u košaricu i potvrde plaćanja postoji mogućnost da količine proizvoda više nisu dostupne putem ove B2B Shop usluge, o čemu će registrirani korisnik biti obaviješten putem telefona ili e-mail-a.

Povrat kupljenih proizvoda preko B2B Shop usluge

 • Registrirani korisnik ima pravo u roku od 15 (pet) kalendarskih dana od dana dostave proizvoda na reklamaciju kupljenog proizvoda ili povrat proizvoda ukoliko prilikom preuzimanja robe uoči nedostatke na proizvodima ili su dostavljeni proizvodi neispravni. MASTER d.o.o. će na osnovu zahtjeva za povrat ili zamjenu, registriranom korisniku vratiti sredstva na račun koji je korisnik naveo u samom zahtjevu ili zamijeniti proizvod s novim u roku trideset (30) dana od datuma primitka vraćenog proizvoda na adresu navedenu na obrascu za reklamaciju.
 • Registrirani korisnik najavljuje povrat kupljenih proizvoda preko obrasca za reklamaciju nakon pristupa B2B Shop usluzi, koristeći korisničko ime i lozinku, unosom osobnih podataka i ostalih podataka vezanih uz kupnju.
 • Povrat dostavljenih proizvoda vrši se dostavom na adresu o kojoj je registrirani korisnik obaviješten na obrascu za reklamaciju.
 • Troškove povrata proizvoda snosi registrirani korisnik.
 • Registrirani korisnik je obvezan dostavljene proizvode vratiti u stanju u kojem su mu dostavljeni i u originalnom pakiranju (trgovačko pakiranje u kojem je roba i dostavljena) i s originalnim računom.
 • Ukoliko se nedvojbeno utvrdi da je reklamacija na proizvod neopravdana ili da je do neispravnosti naručenog proizvoda došlo zbog neprikladnog rukovanja ili uporabe, tada MASTER d.o.o. nije dužan izvršiti povrat novca ili dostaviti zamjenski proizvod. Reklamirani proizvod bit će vraćen korisniku o njegovom trošku uz pisano objašnjenje razloga neprihvaćanja zahtjeva za povratom ili zamjenom.
 • Ukoliko je zahtjev za povratom novca ili zamjenom opravdan , MASTER d.o.o. će na osnovu zahtjeva za povrat ili zamjenu, registriranom korisniku vratiti sredstva na račun koji je korisnik naveo u samom zahtjevu ili zamijeniti proizvod s novim u roku trideset (30) dana od datuma primitka vraćenog proizvoda na adresu navedenu na obrascu za reklamaciju.
 • Ukoliko je došlo do pogreške prilikom pakiranja naručenih proizvoda te kupac nije dobio naručeni proizvod već neki drugi, dužan je navedeno prijaviti preko obrasca za reklamaciju u roku od 7(sedam) dana. U tom slučaju, korisnik vraća krivo isporučen proizvod na trošak poduzeća MASTER d.o.o. koji se obvezuje isporučiti naručeni proizvod ili izvršiti povrat novca (sukladno zahtjevu korisnika) u roku od petnaest (15) dana od zaprimljenog krivo isporučenog artikla.
 • Ukoliko korisnik nije dobio naručeni i plaćeni proizvod, dužan je to prijaviti u roku od 7 (sedam) kalendarskih dana od dana očekivanog dolaska naručenog proizvoda preko obrasca za reklamaciju ili kontaktom objavljenim na web stranici. MASTER d.o.o. je u tom roku dužna utvrditi što se dogodilo s reklamiranom pošiljkom, te korisnika obavijestiti o daljnjem rješavanju reklamacije.

Ostali uvjeti B2B Shop usluge

MASTER d.o.o. ne snosi odgovornost za eventualnu štetu koja može nastati registriranom korisniku i trećima:

 • uslijed neautorizirane uporabe korisničkog imena i lozinke ili je povezana s takvom uporabom,
 • u vezi s uporabom ili zlouporabom korištenja B2B Shop usluge, ako predmetna šteta nije nastala krivnjom poduzeća MASTER d.o.o.

MASTER d.o.o. ne snosi odgovornost za bilo koju štetu koja bi mogla nastati zbog prekida internetske veze prilikom uporabe B2B Shop usluge.
Na uporabu B2B Shop usluge primjenjivat će se odredbe važećeg Zakona o elektroničkoj trgovini i ostalih zakona koji se odnose na pružanje i korištenje B2B Shop usluge.

Izmjene općih uvjeta i ostale odredbe

MASTER d.o.o. zadržava pravo izmijeniti ove Opće uvjete bez prethodne najave. Registrirani korisnici su dužni prilikom svake uporabe web stranica, te posebno B2B Shop usluge provjeriti važeće Opće uvjete. Važeći opći uvjeti bit će objavljeni na web stranicama.

Za korištenje B2B Shop usluge važeći su opći uvjeti na snazi u trenutku primitka cijene za naručeni proizvod.

Svi sporovi koji mogu nastati temeljem ovih općih uvjeta rješavat će se pred nadležnim sudom u Mostaru.

Podijeli s prijateljima